Elixe o teu traxecto

Precisas axuda?

Xa está!

Preme o recadro de cor azul para mercar un billete e/ou ver os horarios dispoñibles nas datas seleccionadas.

Poderás mercar billetes para o teu traxecto nesta web sempre que estea habilitada a venda online para ese percorrido. Se non está dispoñible a venda online para un traxecto determinado, e queres saber onde mercar o teu billete, podes consultar a nosa sección de rutas e puntos de venda ou contactar connosco por diferentes vías. Moi pronto incorporaremos máis rutas á venda online, pero se tes especial interese en que algunha en concreto estea dispoñible envía un correo electrónico a: sugerencias@monbus.es indicándonos a orixe e o destino do traxecto ou traxectos que estimes oportuno.

Xestiona a túa Reserva

Introduce o teu Código de Reserva
Introduce o email dado ao reservar e preme "Quero ver a miña reserva"

MERCA O TEU BILLETE

ALUGA CON CONDUTOR

ALUGA SEN CONDUTOR

Rexístrate e gaña puntos polas túas compras

loader

Consultando

Resumo e pago.

Imprime os teus billetes.

Resumo

EMPRESA

OS NOSOS PRINCIPIOS

A nosa Política Interna xira ao redor da consecución dun obxectivo básico e fundamental: a satisfacción dos nosos clientes. A constante mellora da Seguridade, Calidade e Sustentabilidade forma parte do noso día a día

A satisfacción dos nosos clientes, a protección da contorna e a seguridade son unha meta inamovible, á vez que en constante evolución, para as empresas adheridas a Monbus. Proba diso é que todas as empresas posúen polo menos oito importantes certificacións estandarizadas que avalan unha adecuada xestión da organización e, por extensión, de todo o espectro de servizos ofertados:

Normas de Seguridade

 • ISO 45001: Seguridade e Saúde no traballo

  Considerado coma o estándar dos Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo máis recoñecidos no mundo, ISO 45001 especifica os requisitos para a implantación dun sistema que permita xestionar de xeito eficaz a información sobre os riscos para a seguridade e saúde no traballo e os requisitos legais aplicables.

  Todas as empresas adheridas a Monbus teñen como obxectivo fundamental a prevención de danos e do deterioro da saúde do persoal que forma parte da organización, ampliando a extensión do compromiso de seguridade aos nosos clientes e demais usuarios da vía pública.

  Ver certificado

 • CSEAA: Certificación de Seguridade de Empresas de Autobuses e Autocares

  CSEAA é un Sistema de Certificación de Seguridade de Empresas de Autobuses e Autocares baseado nunha metodoloxía desenvolvida e validada polo Instituto Universitario de Investigación do Automóbil (INSIA). O modelo analiza os aspectos que definen a seguridade a través dun conxunto de indicadores (por exemplo: selección e formación de condutores, características dos vehículos, inspección e mantemento, seguridade en rutas, etc).

  A través desta ferramenta, Vibasa e Maldeasa avalían e cuantifican o nivel de seguridade segundo os criterios establecidos na norma e establecen obxectivos co fin de mellorar continuamente a seguridade dos seus clientes e de todos os usuarios que empregan a vía pública.

 • UNE-ISO 39001: Seguridade Viaria

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e especifica os requisitos para un sistema de xestión da seguridade viaria que permite a unha organización que interactúa co sistema viario reducir as mortes e feridas graves derivadas dos accidentes de tráfico.

  Todas as empresas adheridas a Monbus teñen como obxectivo fundamental a consecución de “cero accidentes” mediante o desenvolvemento e aplicación dunha política de seguridade viaria adecuada, o desenvolvemento de obxectivos e plans de acción que teñan en conta os requisitos legais, así como, mediante a información sobre os elementos e criterios relacionados coa seguridade viaria que a organización poida controlar e modular.

  Ver certificado

 • UNE 170001-2: Xestión da Accesibilidade

  A Norma UNE 170001-2 de Accesibilidade Universal ten como obxectivo garantir a igualdade de oportunidades no acceso e uso dos servizos a todas as persoas, independentemente do seu estado físico ou da súa discapacidade. As empresas certificadas segundo esta Norma deben cumprir uns requisitos mínimos de accesibilidade, incluídos os legais aplicables, e deben traballar en medidas concretas para mellorar a accesibilidade dos seus servizos.

  Todas as empresas adheridas a Monbus cumpren coa lexislación vixente en Accesibilidade no transporte e contan cun Plan de Mellora que inclúe medidas concretas e prazos para conseguilas. O obxectivo final é un transporte accesible para calquera persoa, sexa cal for o seu grao de mobilidade ou tipo de discapacidade.

  Ver certificado

 • UNE-ISO 22320: Xestión de Emerxencias

  A UNE-ISO 22320:2013 colle as mellores prácticas mundiais para establecer os procesos organizacionales de mando e de control, o apoio ás decisións, a xestión da información e a coordinación e cooperación no seo dunha organización que deba dar resposta a emerxencias, asegurando en todo momento a protección e seguridade do persoal.

  Todas as empresas adheridas a MONBUS están comprometidas en dar unha resposta de forma eficiente e eficaz ante as emerxencias que lles poidan afectar, pensando en minimizar o impacto do incidente e asegurando a súa continuidade. Así mesmo, contribuirán a que as organizacións implicadas na resposta ante un incidente funcionen cunha eficacia conxunta e de maneira óptima.

  Ver certificado

 • Protocolo fronte á COVID-19

  A evidencia da adecuada implementación de boas prácticas na xestión do coronavirus é clave para trasladar a traballadores, clientes e consumidores as garantías necesarias para xerar confianza.

  Todas as empresas adheridas a Monbus teñen un compromiso firme para evitar a propagación do COVID-19, aplicando os protocolos adecuados e recoñecidos que ofrecen a maior seguridade tanto ao seu persoal como a todas as persoas usuarias dos seus servizos

  Ver certificado

 • UNE ISO/IEC 27001: Seguridade da Información

  ÚNEA-EN ISO 27001 é unha norma internacional que permite o aseguramento, a confidencialidade e a integridade dos datos e da información, así como dos sistemas que a procesan.

  Esta certificación fomenta as actividades de protección dos sistemas nas organizacións, mellorando a súa imaxe e xerando confianza fronte a terceiros.

  Un total de 6 empresas adheridas a Monbus contan con este recoñecemento que establece unha implementación efectiva da seguridade da información empresarial.

  Ver certificado

 • Empresa Saudable

  Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), unha contorna de traballo saudable é aquela contorna no que os traballadores e organizacións colaboran nun proceso de mellora continua para promover e protexer a saúde, seguridade e benestar dos traballadores e a sustentabilidade do ambiente de traballo.

  Ademais do cumprimento legal en prevención de riscos laborais, ser unha empresa saudable significa xestionar a saúde dos traballadores desde un enfoque integrado, traballando en 4 ámbitos principalmente: o ambiente físico de traballo, a contorna psicosocial do traballo, os recursos persoais de saúde e a participación da empresa na comunidade.

  Ver certificado

Normas de Calidade

 • UNE-EN ISO 9001: Xestión da Calidade

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e na actualidade acéptase coma o marco de calidade máis sólido do mundo.

  Baixo os requisitos da norma UNE-EN ISO 9001, as empresas adheridas a Monbus orientan as súas accións para acrecentar a satisfacción do cliente, para motivar e formar permanentemente ás persoas da nosa organización e, en xeral, para que a mellora continua da eficacia do servizo sexa un obxectivo permanente.

  Ver certificado

 • UNE-EN 13816. Xestión da Calidade do Transporte Público

  Esta norma pensouse para dar resposta á problemática específica da calidade en servizos de transporte de viaxeiros, sendo o seu obxectivo mellorar o grado de satisfacción do pasaxeiro.

  Os compromisos de calidade deben asumirse en oito ámbitos: tempo, confort, información, accesibilidade, seguridade, servizo ofertado, atención ao cliente e impacto ambiental.

  Todas as empresas adheridas a Monbus teñen como obxectivo fundamental cumprir cos compromisos de calidade establecidos.

  Ver certificado

 • UNE 93200: Carta de Servizos

  As Cartas de Servizos son a ferramenta máis empregada polas empresas privadas para comunicar aos seus clientes os servizos que prestan e os compromisos que asumen na súa prestación. O cumprimento da Norma UNE 93200 asegura que as Cartas de Servizos non se converten en meras declaracións de intencións, esquecendo o seu verdadeiro sentido de asumir compromisos de calidade que satisfagan as expectativas dos usuarios.

  A Carta de Servizos constitúe a ferramenta a través da cal, de xeito claro e transparente, comunicamos aos nosos clientes os modelos de calidade que a empresa se compromete a cumprir na prestación de servizos, servindo como marco para o establecemento dos obxectivos de mellora continua.

  A través das nosas Cartas de Servizos (Vibasa, Aerobús, Horta i Gràcia e Sant Boi) e a súa certificación, demostramos o noso compromiso co cliente.

  Durante este período, mantivemos un alto compromiso coa calidade, a eficiencia na prestación dos nosos servizos e a mellora continua. Todo iso, co obxectivo de garantir que se cumpren as necesidades e expectativas dos nosos clientes e viaxeiros.

  Ver certificado

 • ISO 10002: Xestión de reclamacións

  A norma ISO 10002 establece unha serie de directrices que deben ser observadas para implantar un Sistema de Xestión de Queixas e Reclamacións. A norma establece un ciclo PDCA no seu desenvolvemento e dá indicacións sobre a planificación, o deseño, a operación, o mantemento e a mellora do proceso de tratamento de queixas e reclamacións.

  Grazas á implantación da Norma ISO 10002 nunha empresa, un usuario ou cliente da mesma pode, non soamente comunicar á empresa unha queixa ou reclamación sobre os seus produtos ou servizos, senón tamén estar informado en todo momento do estado da súa reclamación.

  Ver certificado

Normas de Medio Ambiente

 • GHG Protocol

  O Protocolo de Gases de Efecto Invernadoiro (GHG Protocol) é un estándar amplamente utilizado para a contabilidade e presentación de informes das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI). Foi desenvolvido polo Instituto de Recursos Mundiais (WRI) e o Consello Empresarial Mundial para o Desenvolvemento Sostible (WBCSD). Neste sentido é unha norma equivalente aos requisitos da ISO 14064-1:2006.

  Todas as empresas adheridas a Monbus determinan as súas emisións de Gases de Efecto Invernadoiro mediante o cálculo derivado da multiplicación dos datos da súa actividade polos factores de emisión GEI obtidos de fontes oficiais e específicas para cada categoría.

  Ver certificado

 • UNE-ISO 50001: Xestión da Enerxía

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e especifica os procesos necesarios para a mellora do desempeño enerxético das organizacións, incluíndo a eficiencia enerxética e o uso e o consumo da enerxía

  Todas as empresas adheridas a Monbus ten como obxectivo fundamental o cumprimento dos requisitos aplicables ao uso e consumo da enerxía, incluíndo a medición, a documentación e información do seu correcto desempeño enerxético, así como a aplicación de boas prácticas para o deseño e adquisición de equipos, sistemas e procesos.

  Ver certificado

 • UNE-EN ISO 14001: Xestión Ambiental

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e especifica os requisitos para a implantación dun Sistema de Xestión Ambiental apoiando a protección do ambiente e a prevención da contaminación en equilibrio coas necesidades socioeconómicas da organización.

  Todas as empresas adheridas a Monbus traballan para ofrecer aos seus clientes a alternativa de servizos cada día máis respectuosos co entorno e fomentar actividades de reciclaxe, redución de residuos así coma a optimización do consumo de recursos.

  Recentemente unha das nosas empresas logrou un novo recoñecemento: o Distintivo de Garantía de Calidade Ambiental que outorga a Dirección Xeral de Calidade Ambiental do Departamento de Territorio e Sustentabilidade da “Generalitat de Catalunya”.

  Ver certificado

 • EA 0050: Conducción Eficiente

  A EA 0050 orienta ás compañías de vehículos industriais a establecer sistemas de control, seguimento e análise da condución eficiente, plans de formación, xestión do combustible e programas de incentivos, entre outras.

  Dez das empresas adheridas a MONBUS conseguiron recentemente a certificación da devandita especificación, acreditando a correcta avaliación da competencia dos condutores e unha correcta xestión interna, o que se traduce nunha mellora continua da súa eficiencia enerxética e sustentabilidade.

  Grazas á ferramenta de xestión de frotas FLOTASNET, a empresa logrou xestionar de forma eficaz os seus consumos e, tras unha exhaustiva análise da situación de partida, establecer un plan de acción orientado á mellora da competencia dos condutores, a profesionalización da condución e o aforro de combustible.

  Ademais, varias empresas adheridas a Monbus participan no proxecto de implantación do Sistema de Xestión Eficiente de Frotas impulsado polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE).

  Ver certificado

 • Selo Calculo + Reduzco

  Trátase dun selo titularidade do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) que permite ás organizacións demostrar a súa participación no Rexistro Nacional de Pegada de Carbono e, do mesmo xeito, recoñece o grao de esforzo acometido pola súa banda na loita contra o cambio climático.

  Un total de 14 empresas adheridas a Monbus contan con este recoñecemento que proba a consecución dunha redución obxectiva das emisións. Tras calcular a pegada de carbono, a validación destes cálculos por parte do MAPAMA permite obter o selo que reflicte este esforzo (CALCULO). Posteriormente, a valoración positiva de que se fixeron efectivos os compromisos de redución engade un novo status ao selo (REDUZO).

 • Programa de Acuerdos voluntarios de la OCCC

  El Programa de Acuerdos voluntarios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una herramienta impulsada por la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) para aquellas entidades que buscan un compromiso voluntario para reducir sus emisiones, más allá de lo que obliga la normativa.

  Un total de 5 empresas adheridas a Monbus se han unido a este programa de reducción de emisiones de la Generalitat. Con la firma de este acuerdo en el 2018, Monbus se compromete a reducir gradualmente sus emisiones directas e indirectas debidas al consumo de combustible de su flota así como también a disminuir su consumo eléctrico.

 • Regulamento EMAS

  O Regulamento europeo EMAS define un esquema de xestión e auditoría ambientais aberto a calquera tipo de organización a nivel internacional e independentemente da súa actividade.

  O modelo de sistema de xestión ambiental deste Regulamento está baseado na norma ISO 14001, e propón unha sistemática eficaz para axudar ás organizacións para xestionar e mellorar de maneira continua a súa desempeño ambiental. Con todo, EMAS contén requisitos propios que lle converten nun modelo de excelencia para a xestión ambiental.

  A través desta ferramenta, Vibasa establece uns indicadores de comportamento ambiental para analizar e medir o uso eficiente dos recursos e contribuír desta maneira para minimizar riscos desde un enfoque preventivo.

  · Declaración ambiental Vibasa

  · Declaración ambiental Alcalabús

Normas de responsabilidade social corporativa

 • IQNet SR 10 Sistemas de Xestión da Responsabilidade Social

  IQNet SR 10 é un estándar que establece os requisitos dun sistema de xestión da responsabilidade social para organizacións comprometidas cos principios e recomendacións sobre desenvolvemento sustentable e responsabilidade social existentes e, en particular, cos contidos na norma internacional ISO 26000.

  Ata 23 empresas adheridas a MONBUS afianzaron este compromiso, incluíndo na súa Política os principios da Responsabilidade Social Empresarial. A partir deste punto, continuamos traballando na promoción dos seus principios e na integración total da sustentabilidade e a responsabilidade social en toda a organización.

  Ver certificado