Elixe o teu traxecto

Precisas axuda?

Xa está!

Preme o recadro de cor azul para mercar un billete e/ou ver os horarios dispoñibles nas datas seleccionadas.

Poderás mercar billetes para o teu traxecto nesta web sempre que estea habilitada a venda online para ese percorrido. Se non está dispoñible a venda online para un traxecto determinado, e queres saber onde mercar o teu billete, podes consultar a nosa sección de rutas e puntos de venda ou contactar connosco por diferentes vías. Moi pronto incorporaremos máis rutas á venda online, pero se tes especial interese en que algunha en concreto estea dispoñible envía un correo electrónico a: sugerencias@monbus.es indicándonos a orixe e o destino do traxecto ou traxectos que estimes oportuno.

Xestiona a túa Reserva

Introduce o teu Código de Reserva
Introduce o email dado ao reservar e preme "Quero ver a miña reserva"

MERCA O TEU BILLETE

ALUGA CON CONDUTOR

ALUGA SEN CONDUTOR

loader

Consultando

Resumo e pago.

Imprime os teus billetes.

Resumo

EMPRESA

OS NOSOS PRINCIPIOS

A nosa Política Interna xira ao redor da consecución dun obxectivo básico e fundamental: a satisfacción dos nosos clientes. A constante mellora da Seguridade, Calidade e Sustentabilidade forma parte do noso día a día

A satisfacción dos nosos clientes, a protección da contorna e a seguridade son unha meta inamovible, á vez que en constante evolución, para as empresas adheridas a Monbus. Proba diso é que todas as empresas posúen polo menos oito importantes certificacións estandarizadas que avalan unha adecuada xestión da organización e, por extensión, de todo o espectro de servizos ofertados:

Normas de Seguridade

 • OHSAS 18001: Seguridade e Saúde no traballo

  Considerado coma o estándar dos Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo máis recoñecidos no mundo, OHSAS 18001 especifica os requisitos para a implantación dun sistema que permita xestionar de xeito eficaz a información sobre os riscos para a seguridade e saúde no traballo e os requisitos legais aplicables.

  Todas as empresas adheridas a Monbus teñen como obxectivo fundamental a prevención de danos e do deterioro da saúde do persoal que forma parte da organización, ampliando a extensión do compromiso de seguridade aos nosos clientes e demais usuarios da vía pública.

 • CSEAA: Certificación de Seguridade de Empresas de Autobuses e Autocares

  CSEAA é un Sistema de Certificación de Seguridade de Empresas de Autobuses e Autocares baseado nunha metodoloxía desenvolvida e validada polo Instituto Universitario de Investigación do Automóbil (INSIA). O modelo analiza os aspectos que definen a seguridade a través dun conxunto de indicadores (por exemplo: selección e formación de condutores, características dos vehículos, inspección e mantemento, seguridade en rutas, etc).

  A través desta ferramenta Vibasa avalía e cuantifica o nivel de seguridade segundo os criterios establecidos na norma e establece obxectivos co fin de mellorar continuamente a seguridade dos seus clientes e de todos os usuarios que empregan a vía pública.

 • UNE-ISO 39001: Seguridade Viaria

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e especifica os requisitos para un sistema de xestión da seguridade viaria que permite a unha organización que interactúa co sistema viario reducir as mortes e feridas graves derivadas dos accidentes de tráfico.

  Todas as empresas adheridas a Monbus teñen como obxectivo fundamental a consecución de “cero accidentes” mediante o desenvolvemento e aplicación dunha política de seguridade viaria adecuada, o desenvolvemento de obxectivos e plans de acción que teñan en conta os requisitos legais, así como, mediante a información sobre os elementos e criterios relacionados coa seguridade viaria que a organización poida controlar e modular.

 • UNE 170001-2: Xestión da Accesibilidade

  A Norma UNE 170001-2 de Accesibilidade Universal ten como obxectivo garantir a igualdade de oportunidades no acceso e uso dos servizos a todas as persoas, independentemente do seu estado físico ou da súa discapacidade. As empresas certificadas segundo esta Norma deben cumprir uns requisitos mínimos de accesibilidade, incluídos os legais aplicables, e deben traballar en medidas concretas para mellorar a accesibilidade dos seus servizos.

  Todas as empresas adheridas a MONBUS cumpren coa lexislación vixente en Accesibilidade no transporte e contan cun Plan de Mellora que inclúe medidas concretas e prazos para conseguilas. O obxectivo final é un transporte accesible para calquera persoa, sexa cal for o seu grao de mobilidade ou tipo de discapacidade.

 • UNE-ISO 22320: Xestión de Emerxencias

  A UNE-ISO 22320:2013 colle as mellores prácticas mundiais para establecer os procesos organizacionales de mando e de control, o apoio ás decisións, a xestión da información e a coordinación e cooperación no seo dunha organización que deba dar resposta a emerxencias, asegurando en todo momento a protección e seguridade do persoal.

  Todas as empresas adheridas a MONBUS están comprometidas en dar unha resposta de forma eficiente e eficaz ante as emerxencias que lles poidan afectar, pensando en minimizar o impacto do incidente e asegurando a súa continuidade. Así mesmo, contribuirán a que as organizacións implicadas na resposta ante un incidente funcionen cunha eficacia conxunta e de maneira óptima.

Normas de Calidade

 • UNE-EN ISO 9001: Xestión da Calidade

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e na actualidade acéptase coma o marco de calidade máis sólido do mundo, empregado por case cen mil organizacións.

  Baixo os requisitos da norma UNE-EN ISO 9001, todas as empresas adheridas a Monbus orientan as súas accións para acrecentar a satisfacción do cliente, para motivar e formar permanentemente ás persoas da nosa organización e, en xeral, para que a mellora continua da eficacia do servizo sexa un obxectivo permanente.

 • UNE-EN 13816. Xestión da Calidade do Transporte Público

  Esta norma pensouse para dar resposta á problemática específica da calidade en servizos de transporte de viaxeiros, sendo o seu obxectivo mellorar o grado de satisfacción do pasaxeiro.

  Os compromisos de calidade deben asumirse en oito ámbitos: tempo, confort, información, accesibilidade, seguridade, servizo ofertado, atención ao cliente e impacto ambiental.

  Todas as empresas adheridas a Monbus teñen como obxectivo fundamental cumprir cos compromisos de calidade establecidos.

 • UNE 93200: Carta de Servizos

  As Cartas de Servizos son a ferramenta máis empregada polas empresas privadas para comunicar aos seus clientes os servizos que prestan e os compromisos que asumen na súa prestación. O cumprimento da Norma UNE 93200 asegura que as Cartas de Servizos non se converten en meras declaracións de intencións, esquecendo o seu verdadeiro sentido de asumir compromisos de calidade que satisfagan as expectativas dos usuarios.

  A Carta de Servizos constitúe a ferramenta a través da cal, de xeito claro e transparente, comunicamos aos nosos clientes os modelos de calidade que a empresa se compromete a cumprir na prestación de servizos, servindo como marco para o establecemento dos obxectivos de mellora continua.

  A través das nosas Cartas de Servizos (VIBASA, Liña 88) e a súa certificación, demostramos o noso compromiso co cliente.

Normas de Medio Ambiente

 • UNE-EN ISO 14064-1: Gases de Efecto Invernadoiro

  ISO 14064 é unha norma internacional conforme á cal se verifican voluntariamente os informes de emisións de gases de efecto invernadoiro. Monbus seleccionou esta metodoloxía polo seu carácter internacional permitindo estandarizar o cálculo e mellorar a comparativa. Ademais, esta sistemática engloba o enfoque corporativo de Greenhouse Gas Protocol (desenvolvida por World Resources Institute (WRI) e World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

  Todas as empresas adheridas a Monbus determinan as súas emisións de Gases de Efecto Invernadoiro mediante o cálculo derivado da multiplicación dos datos da súa actividade polos factores de emisión GEI obtidos de fontes oficiais e específicas para cada categoría.

 • UNE-ISO 50001: Xestión da Enerxía

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e especifica os procesos necesarios para a mellora do desempeño enerxético das organizacións, incluíndo a eficiencia enerxética e o uso e o consumo da enerxía

  Todas as empresas adheridas a Monbus ten como obxectivo fundamental o cumprimento dos requisitos aplicables ao uso e consumo da enerxía, incluíndo a medición, a documentación e información do seu correcto desempeño enerxético, así como a aplicación de boas prácticas para o deseño e adquisición de equipos, sistemas e procesos.

 • UNE-EN ISO 14001: Xestión Ambiental

  Está promovida pola Organización Internacional para a Estandarización (ISO) e especifica os requisitos para a implantación dun Sistema de Xestión Ambiental apoiando a protección do ambiente e a prevención da contaminación en equilibrio coas necesidades socioeconómicas da organización.

  Todas as empresas adheridas a Monbus traballan para ofrecer aos seus clientes a alternativa de servizos cada día máis respectuosos co entorno e fomentar actividades de reciclaxe, redución de residuos así coma a optimización do consumo de recursos.

  Recentemente unha das nosas empresas logrou un novo recoñecemento: o Distintivo de Garantía de Calidade Ambiental que outorga a Dirección Xeral de Calidade Ambiental do Departamento de Territorio e Sustentabilidade da “Generalitat de Catalunya”.


 • EA 0050: Conducción Eficiente

  A EA 0050 orienta ás compañías de vehículos industriais a establecer sistemas de control, seguimento e análise da condución eficiente, plans de formación, xestión do combustible e programas de incentivos, entre outras.

  Catro das empresas adheridas a MONBUS conseguiron recentemente a certificación da devandita especificación, acreditando a correcta avaliación da competencia dos condutores e unha correcta xestión interna, o que se traduce nunha mellora continua da súa eficiencia enerxética e sustentabilidade.

  Grazas á ferramenta de xestión de frotas FLOTASNET, a empresa logrou xestionar de forma eficaz os seus consumos e, tras unha exhaustiva análise da situación de partida, establecer un plan de acción orientado á mellora da competencia dos condutores, a profesionalización da c

 • Selo Calculo + Reduzco

  Trátase dun selo titularidade do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) que permite ás organizacións demostrar a súa participación no Rexistro Nacional de Pegada de Carbono e, do mesmo xeito, recoñece o grao de esforzo acometido pola súa banda na loita contra o cambio climático.

  Un total de 14 empresas adheridas a Monbus contan con este recoñecemento que proba a consecución dunha redución obxectiva das emisións. Tras calcular a pegada de carbono, a validación destes cálculos por parte do MAPAMA permite obter o selo que reflicte este esforzo (CALCULO). Posteriormente, a valoración positiva de que se fixeron efectivos os compromisos de redución engade un novo status ao selo (REDUZO).

Normas de responsabilidade social corporativa

 • IQNet SR 10 Sistemas de Xestión da Responsabilidade Social

  IQNet SR 10 é un estándar que establece os requisitos dun sistema de xestión da responsabilidade social para organizacións comprometidas cos principios e recomendacións sobre desenvolvemento sustentable e responsabilidade social existentes e, en particular, cos contidos na norma internacional ISO 26000.

  Ata 20 empresas adheridas a MONBUS, afianzaron este compromiso, incluíndo na súa Política os principios da Responsabilidade Social Empresarial. A partir deste punto, continuamos traballando na promoción dos seus principios, e na integración total da sustentabilidade e a responsabilidade social en toda a organización.

 • PREVISIÓN CERTIFICACIÓNS MEDIO AMBIENTE 2017:

  REGULAMENTO EMAS: DECLARACIÓN AMBIENTAL